Pierwszy dzień wiosny 2014


Na półkuli północnej pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w 2014 roku przypada w piątek 21 marca. Wiosna astronomiczna rozpoczyna się czwartek 20 marca.

Z początkiem wiosny dzień staje się dłuższy niż noc.

Wiosna zaczyna się równonocą wiosenną a kończy przesileniem letnim.